News

BELADIN: Terdapat rancangan untuk mewujudkan kawasan fertigasi terbuka yang berfungsi sebagai pusat latihan kepada belia Beting Maro mendalami, seterusnya menguasai ilmu pertanian pintar yang semakin popular.

Search